About seminar[About seminar]
speakers[speakers]
documents[documents]
Lord Smith of Finsbury

seminár

V Bratislave sa v piatok 25. marca 2011 uskutočnil seminár s názvom Prečo kreatívna ekonomika? Seminár mal podporiť povedomie o dôležitosti kreatívneho priemyslu ako súčasti národného hospodárstva, ktorý má potenciál podieľať sa na vytváraní HDP, nových pracovných miestach a aj prispievať ku konkurencieschopnosti Slovenska nielen v európskom hospodárskom priestore.

Seminár bol určený pre predstaviteľov samospráv a štátnej správy, ktorí môžu participovať na vytvorení mapovacej štúdie kreatívnej ekonomiky na Slovensku, ktorá má byť odrazovým mostíkom k posúdeniu vhodnosti politiky smerujúcej ku kreatívnej ekonomike.

Hlavným hosťom seminára bol Lord Smith of Finsbury, ktorého meno je úzko spojené s rozmachom kreatívneho priemyslu v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska.

Okrem Lorda Smitha vystúpil vedúci odboru vývoja Ministerstva kultúry Estónska Ragnar Siil, spoluautor mapovacej štúdie kreatívneho priemyslu v Estónsku, ktorý hovoril o príkladoch praktickej implementácie kreatívnej ekonomiky zo strednej a východnej Európy. Ďalšie príspevky predniesli Natália Cehláriková, štátna tajomníčka Ministerstva kultúry SR, Peter Rozboril, generálny riaditeľ sekcie koordinácie údajovej základne Štatistického úradu SR, Jitka Kloudová, prorektorka pre vedu a výskum Paneurópskej vysokej školy a Ivan Štefunko, partner NEULOGY, a.s.

Organizátormi podujatia boli:

Seminár sa uskutočnil s podporou hlavného mesta Bratislavy a Ministerstva kultúry SR.

Copyright © 2011 creative industry forum | made by yokai [妖怪]